Monday, June 14, 2021

Category: Poker Strategy

basic roulette systems that work, best online casino strategy, best roulette strategy, black jack best strategy, Casino Strategies and News, online casino strategies, Online Poker, online poker strategy, online slots, Poker Strategy, roulette winning tips, slots machines, the best online casino tips, the best online roulette system
เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มในคาสิโนออนไลน์ นี่คืออะไร:


เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มในคาสิโนออนไลน์ นี่คืออะไร: การพนันคืออะไรคุณถามตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่? อธิบายอย่างง่ายที่สุดว่าการพนันคือเมื่อมีเหตุการณ์สุ่มเกิดขึ้นจะตัดสินว่าคุณชนะหรือแพ้ ม้วนรับหรือวงล้อรูเล็ต – ทุกอย่างเป็นแบบสุ่ม จากนั้นเราจะพูดถึงคาสิโนบนบก สำหรับคาสิโนออนไลน์นี่คือช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มทำงาน เราจะอธิบายว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อเราเตรียมโบนัสคาสิโนออนไลน์แคนาดา 2020 เพื่อสร้างประสบการณ์ซ้ำในคาสิโนจริงคาสิโนออนไลน์ทุกแห่งใช้โปรแกรมไฮเทคที่สร้างเกมบางเกมที่มีรูปแบบที่สมจริงมากขึ้น เพื่อให้เกมเป็นไปได้แอปพลิเคชั่นเหล่านี้ใช้ตัวสร้างตัวเลขสุ่มซึ่งนักพัฒนาเข้ารหัสเพื่อสร้างตัวเลขสุ่มทั้งหมด ดังนั้นเมื่อทอยลูกเต๋าหรือวงล้อรูเล็ตหมุนมีเมื่อรหัสทำงาน և สร้างตัวเลขสุ่ม หากไม่มีพวกเขาจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเล่นเกมคาสิโนที่คุณชื่นชอบ คุณอาจทราบว่าคอมพิวเตอร์แทบจะไม่สามารถสร้างตัวเลขสุ่มได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีรูปแบบที่เครื่องจักรจะย้อนกลับเสมอ ในการสร้างตัวเลขสุ่มให้มากที่สุดซอฟต์แวร์คาสิโนออนไลน์จะใช้รหัสที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนใหญ่ทำให้ตัวอย่างเหล่านี้ดูเหมือนไม่สามารถจดจำได้ด้วยตาเปล่า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? พวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า “เมล็ดพันธุ์” ที่มีผลต่อตัวเลขหรือลำดับของตัวเลขแต่ละตัว เมล็ดพันธุ์ยังเป็นแบบสุ่มดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มตอบสนองวัตถุประสงค์หลักในการสร้างตัวเลขสุ่ม นี่คือตัวสร้างตัวเลขสุ่ม – รหัสพิเศษที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเซสชั่นคาสิโนออนไลน์ของคุณเป็นแบบสุ่มอย่างที่ควรจะเป็น ในขณะเดียวกันโปรดติดตามขณะที่เราเสนอโบนัสคาสิโนออนไลน์ Canada 2020 ที่ดีมาก

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Casino, David Haye, Goliath poker tournament, Poker, Poker Strategy, Tournaments
How David Haye (almost) Slayed Goliath

Former World Heavyweight boxing champ David Haye was tasked with going from absolute beginner to taking on Goliath, the biggest poker tournament outside of Las Vegas, and he very nearly did it! Here, Grosvenor Poker Pro Jeff Kimber analyses the 10 key hands that saw The Hayemaker go so close before eventually finishing in 40th place from a field of over 9000 players
Just 12 short months ago David Haye didn’t know whether a flush beat a full house, still called a straight a run and didn’t even know clubs from spades.
Fast forward a year and the retired boxer faced off against 9300 sceptical poker players at the 2019 Goliath, all determined to take their shot at knocking out the former World Heavyweight Champion.
With everyone waiting for Haye to fall on his face, the hard work done by David in the past year, along with the Grosvenor sponsored poker pros charged with coaching this absolute newbie, Joe Beevers, Katie Swift and me, paid amazing dividends as he came within 10 minutes of making the final day, eventually busting in 40th place in the biggest tournament ever held outside of Vegas, finishing ahead of not only all of his coaches, but over 9250 others!
While far from the finished article, David has come on in leaps and bounds in his poker journey and while he still has plenty to work on, that competitive edge that saw Haye take on the biggest and baddest fighters in the world over 20 years as an elite pugilist saw him enjoying life as one of the top five stacks for much of day 2 of the Goliath.
I’ve picked out some of the key hands from David’s run at the Goliath in early August, showing how far he’s come as well as some newer concepts that he will need to take on to take that next step on his poker journey.
Day 1

100/300
Action – Deep stacked in level 4 of Goliath (100/300), David looks down at AQ UTG2 facing a 1200 raise from the under the gun player. He calls with AQo. A 25bb stack moves all in and the button cold calls a third of his stack behind. The raiser passes, David shoves and the button calls all in.
Analysis – David’s play is fine up to a point. His call of the under the gun raise is correct given the perceived strength of the open from that position. Calling does open you up to being squeezed out of the pot without seeing a flop, but that’s unlikely to happen with a worse hand at this stage. When the 25bb stack shoves, that’s something we could consider calling if the action is passed back to us, but the cold call for a third of his stack by a player not yet invested in this pot exudes strength and is never being done with any hand Haye dominates, people are just folding AJ and AT. In fact the cold caller is probably at the stone bottom of his range with two jacks, the other hands he plays like this being AA, KK, QQ and AK.
Conclusion – David needs to recognise how strong it is to enter a pot with 3 or 4 other players already in there, one of them all in, and pass hands like AQ here. His original call was fine, but the shove and cold call have now given us extra information about the hands we’re up against and AQ doesn’t fare well against this new range, meaning it’s a fold.
Outcome – David called with AQ, was up against JJ and 88 and turned a queen to score a fortunate double knockout.
Day 2
2h 42

4/8k
Action – Having safely negotiated the bubble and made the money in his first ever clash with Goliath (if you exclude his World Heavyweight title clash with real life 7ft2 Goliath Nikolai Valuev), David starts his quest for a deep run in the best possible way with pocket aces.
The table big stack, with nearly 90bb, makes it 21k from UTG3 with KTdd and action passes to David in the hijack. Rather than shove his 13bb he 3bets to 42k, 40% of his stack. The big stack peels but folds to a 30k c-bet on the 983cc flop and David wins the pot.
Analysis – David has a fear of not being paid with his big hands, a classic beginner mistake and something we’ve worked on him with him, but his old habits came out here. It’s possible he could have won a bigger pot but at least he emerged unscathed here.
Conclusion – Not only does the small 3bet look super strong, it puts you in tricky spots postflop, where even a small c-bet in relation to the pot was half of David’s stack. Shoving our whole range with 13bb facing a 2.5x open is much better, he exudes strength with the min 3bet. 
2hr 50 

4/8k
Action – Playing 23bb, David opens to 20k UTG with pocket jacks. The next player to act shoves his whole 44bb stack in and it’s folded back round to David. He thinks for a while, looks his opponent up and down and folds his jacks face up. His opponent taps the table and shows David what a great fold he’d made by showing his pocket queens.
Analysis – David’s open and sizing is fine, and when the next player makes such a large move all-in it’s easy to think you’ve got the best hand and are most probably up against AK. David used the lessons he’s been given in reading body language, as well as thinking back over hands he’d seen this opponent play, taking his time and eventually making a great fold. It’s probably no coincidence that he folded jacks preflop in one of the warm-up events we watched him play despite being very card dead, and was shown queens that time too.
Conclusion – Now we’re playing some poker! Some players, even vastly experienced ones, would snap this all-in off thinking there’s no way they’re up against aces, kings or queens, but David was calm and considered and decided folding was his best move. Afterwards he told me that he was happy with the fold even if the guy had shown him a worse hand, understanding that it’s better to make a bad fold than a bad call and there’s many different routes to winning a poker tournament.
2 hr 59 

4/8k
With the post bubble carnage ensuing, there were a lot of all-ins in this level as people looked to go big or go home. UTG3 open shipped all-in for 9bb and the action passed to David in the cutoff with A4dd and 21bb. He reshoved to isolate and while he got heads-up, he also was given the bad news that the short stack had found pocket kings.However, a 98AQ3 run out saw David score the knockout.
Analysis – It’s very close whether David should just fold A4 suited here or not, but given the sheer number of all-ins at this stage of the tournament and some of the cards being shown, it’s understandable why he didn’t fold. Once he decides to play, reshoving is definitely the best idea, and his aggression actually got TT to fold behind.
Conclusion – At this stage of the tournament we’d really rather be the aggressor with suited wheel cards rather than the caller, but David’s reshove was good and he earned his good luck.
4 hr 35 

6/12k 
Action – The UTG player min-raised to 24k off a 22bb stack. The small blind called and, David, playing 550k, made it 50k from the big blind with A8cc.Both opponents called and the three of them saw a 789r flop. David c-bet 100k into 162k when it was checked to him on the flop, the UTG player moved all in for just over 100k more and the small blind passed. David called, saw he was winning against KTo and his hand held.
Analysis – While it’s good that David balanced his small 3betting hands to include holdings like A8 suited and not just premiums, the sizing across the board needs to be bigger. A8 suited is a fine defending (rather than 3betting) hand against an under the gun player, but this aggression was targeted particularly towards a loose opener. His c-bet sizing was good, and he was priced in to call the shove. Getting the great news he was in front and needed to hold was a massive bonus. 
Conclusion – A lot about this hand was good, the targeted aggression, the c-bet sizing, the knowledge that this is a must call even though he felt he was losing. While I’d in general prefer a call preflop, and if I was 3betting to make it bigger, as with a lot of these hands, David’s play is much better than his opponent’s, which after only 12 months of playing is some statement.
(Later Day 2 session)
3min26

12/24k
Action – UTG1 limps for 24k off a 28bb stack. It folds round to the small blind who makes it up and David looks down at QJo in the big blind and raises to 70k total, which just the limper calls. The flop comes KJ6r and  David cbets 150k, ¾ pot, which is called. The turn is the Jc, giving David trips. David checks, his opponent makes a tiny bet, 100k into nearly 500, and David check raises all in. Luke snap calls with K8cc, a turned flush draw to go with top pair, and bricks
Analysis – While the raise size is slightly small (I like to go over 3x to a limp when out of position), David’s aggression and seizing control is excellent. His c-bet size is good and when he hits a beautiful turn the check to allow floats to barrel is perfect, getting all the money in as a strong favourite.
Conclusion – While the run out was perfect given the flop call, David’s basics of taking control, punishing limps and imposing himself on the table is excellent.
3hr59

 
20/40k
Action – It’s passed to David in the cut off and he makes it 110k with 77. The small blind shoves 410k (10bb) with A2dd and David makes the call. The small blind can’t find one of his three outs, but wins the pot anyway on a cruel KTKTJ run out to counterfeit David’s pocket sevens.
Analysis – David played this pot perfectly and got a harsh lesson that the poker Gods can be cruel at times too!
Conclusion – A lot of people have pointed out David ran pretty well during Goliath. Like all those people you think run well, he got unlucky at times too, and this was one of them.
4hr5

 
20/40k
Action – The UTG+1 player raises to 115k from a 1.1m (27bb) stack. David, who just covered his opponent, 3bet to 230k UTG+3 with two red kings. The raiser called with A7o. Despite the ugly AT8dd flop, David bet 300k into 560k, when checked to. His opponent called. The turn was a beautiful king and even better, the UTG1 player decided to open ship all in for 590k drawing stone dead!
Analysis – While the 3bet size is again on the small size, David got the pot heads up in position with the best hand. The ace high flop was ugly and probably warranted a mixture of checking or a small c-bet, though just over half pot wasn’t outrageous. Again, a dreamy turn card meant we didn’t get to see what the plan was if he didn’t get there once called on the flop, but it’s always nice for our opponent to shove drawing dead! Another case of David’s play being far superior to his opponent, who really was opening and peeling far too light with A7 offsuit. 
Conclusion – A lucky turn card for David, but he’d found an unlucky flop given the hands and again his general play of seizing the initiative and taking control paid dividends here.
 
20/40k

Action – With a limp in front of him, David limps along on the button with pocket deuces, which is fine. Four players see the AJ7hh flop. It’s checked round to David who bets 100k, about half pot, and the UTG limper makes it 225k with what turned out to be T9cc, a gutshot. Even though his opponent had put in 40% of his stack, David went with a read and set him in, forcing the fold.
Analysis – It’s taken a lot of blood, sweat and tears to get to a stage where David knows he should generally enter a pot with a raise, should only really limp in the small blind when passed round but it’s fine on occasion to see a cheap flop multiway in position with a hand that can flop big. David’s limp is fine, as is his bet and sizing on the flop when checked to. The check raise from the UTG limper is scary, but David thought about what hands this guy had limped with previously, as well as taking in his body language, and decided he was weighted towards a flush draw or nothing, and went with his hand. Great power poker.
Conclusion – Excellent stuff from David. From his opponent, just bet the flop with your gutter and if called go with it and hope that even a weak ace might fold!
4hr 25

20/40k
Action – UTG1 makes it 90k with QJo, David 3bets the cutoff to 320k with 77. Unfortunately for David, while his read on the opener being weak was correct, the big blind woke up with pocket jacks and moved in for  620k total. Fortunately for David, who had to call given the small raise and his dominating 3.1m stack, he got there on a 9T7TK run out to move over 4m chips.
Analysis – .With a big stack, David continued his good aggressive play with the preflop 3bet, and interestingly the sizing was much better, 3.5x the open. He was unlucky to run into a bigger hand behind.
Conclusion – Another concept hard to grasp for beginners is you can play perfect and get your money in bad, and big stacked David’s play here is perfect, including the 3bet size! 
4hr 35

20/40k
Action – UTG makes it 90k preflop and it’s passed to David in the big blind, who flicks in the call with TJo. On a J86r flop David decides to lead out, betting 300k into 240k. The under the gun raiser shoves his whole 1.3m in with pocket kings and David makes the bad call, but gets lucky with another jack on the turn to move over 5m!
Analysis – David played this one badly. His preflop play is fine, but his hand is 100% a check call on the flop. When he decides to lead, the sizing is far too big, overbetting the pot. What that sizing does do is make it basically impossible for the opponent to bluff though, so again it’s a mistake to not fold to the 1m raise all in.
Conclusion – I think the adrenaline got to the Hayemaker in this hand. He’d been playing aggressively and winning lots of pots and obviously thought he’d blast another opponent away on this flop. Luckily, the deck bailed him out.
5hr 7

20/40k
Action – It’s passed to David in the cutoff who makes it 250k with 77. The big blind peels Q9hh off a 1.4m stack and flops a flush draw on JJ6hh. The big blind leads 360k with 850k back to put David in a tricky spot, but having got himself in a mess half an hour earlier donk betting, he learns from his mistake, making a great read to set his opponent trying something similar, forcing the fold.
Analysis – David correctly surmised that his opponent was unlikely to be leading with three jacks, and he beats most other hands that he hasn’t heard from preflop. If he’s up against a flush draw he’d rather they folded their equity now, and that’s exactly what happened. Good read and fine play. David’s 6x preflop raise size was unusual, possibly a live misclick.
Conclusion – I actually like the way both players played this pot. The big blind lead will see opponents fold a lot of big card hands, or at least only call and give you the chance to realise equity. His hand is strongest on the flop, and while he could try and check raise all-in, he knows that David’s c-bets are meaty and might commit him to calling, and also there’s a danger it’s checked behind and the turn bricks. David though makes a great read and shuts it down on the flop, taking down another uncontested pot.
Bust out

100/200k
Action – Having moved off the feature table, David’s stack had taken some hits, but he was still looking good to make it through to day 3 with 40 players left. David, in the big blind with 78dd, calls a mid-position raise, and with the button also peeling, they see a three-way flop of AT6 with two diamonds. It’s checked to the button, who bets. David just calls and the preflop aggressor comes along too. The turn is the 5c, and this time the preflop aggressor leads when David checks. The button raises, David cold calls with his unimproved flush and straight draw and the third player also calls. Looking for a 9 or a diamond, David found both with the 9d and open shoved 1m all-in with his flush, the preflop raiser called, the button made it 3m and forced the raiser to fold. The button showed T5dd for the bigger flush.
Analysis – David had his fair share of luck on his day 2 run as one of the big stacks, but that ran out here when he made flush under flush in a monster pot. His holding – 78dd – is far more playable than the button’s T5dd, but when a third diamond hits the river and David has less than a pot sized bet left, all the money is going in and David is hitting the rail.
Conclusion – David was playing to win and wasn’t scared of getting his money in so close to the end of day 2 (they played 4 more hands after this one). This was a bit of a cold deck and a cruel way to end a fantastic run that proved so many wrong as David took on Goliath and performed better than anyone maybe bar himself expected.
Keep it Fun
We’re here to help you keep it fun – remember to set your deposit limit. Click here for more details on the safer gambling tools available including reality checks and the ability to take a break from your gaming.​
We’ve also made it even easier to find our Safer Gambling tools from the home page of our website and there’s loads of information available at GamCare. You can also call the National Gambling Helpline, 24 hours a day, 7 days a week on Freephone 0808 8020 133.​
Comments comments

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Casino Strategies and News, online casino strategies, Online Poker, online poker strategy, online slots, perfect casino strategy, Poker Strategy, roulette winning tips, slot machines, slots machines, the best online casino tips, the best online roulette system
เครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม և ความน่าจะเป็น พวกเขาทำงานอย่างไร?


เครื่องสร้างตัวเลขสุ่ม և ความน่าจะเป็น พวกเขาทำงานอย่างไร? ในบทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Random Number Generator นี่คือซอฟต์แวร์ (หรือรหัส) ที่คาสิโนออนไลน์ใช้เพื่อสร้างตัวเลขสุ่มเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่เหมาะสม วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณในเรื่องของความน่าจะเป็นในเครื่องกำเนิดตัวเลขแบบสุ่ม อยู่กับเราเพราะเราจะจัดหาคาสิโนออนไลน์ USA ที่เหมาะสมให้กับคุณโดยไม่มีโบนัสเงินฝาก ในบทความก่อนหน้านี้เราได้อธิบายว่าเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่มทำงานอย่างไร ในความเป็นจริงพวกเขาใช้รหัสเพื่อสร้างตัวเลขสุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเครื่องไม่สามารถให้หมายเลขตามอำเภอใจได้ พวกเขามีแบบแผนเสมอ สิ่งที่คุณมั่นใจได้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของ RNG ก็คือผลลัพธ์แต่ละรายการที่ให้นั้นไม่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือไม่สำคัญว่าลูกเต๋าหรือวงล้อรูเล็ตจะแสดงในการหมุนหรือหมุนครั้งสุดท้ายหมายเลขถัดไปจะเป็นแบบสุ่มทั้งหมด นี่คือจุดหลักของการสร้างตัวเลขสุ่ม เกมคาสิโนทุกเกมจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีปัจจัยสุ่ม և เมื่อฟิสิกส์จริงไม่สามารถทำได้เนื่องจากนี่ไม่ใช่คาสิโนบนบกที่มีเจ้ามือตัวจริงนี่คือเมื่อมีราคาแพง ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสะดวก และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมซอฟต์แวร์จึงมีค่ามากเพราะมันสร้างเหตุการณ์แบบสุ่มและเป็นไปได้ในปัจจุบัน RNG เป็นปัจจัยที่ปกป้องคาสิโนออนไลน์จากมุมมองของความยุติธรรม คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตแต่ละแห่งจะส่งซอฟต์แวร์ไปตรวจสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยุติธรรมตามกฎ นี่คือข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม և เรื่องของความน่าจะเป็น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคาสิโนออนไลน์ที่ดีจะสร้างเหตุการณ์สุ่มอย่างสมบูรณ์ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ในขณะเดียวกันคอยติดตามคาสิโนออนไลน์ของเราในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีโบนัสเงินฝากในปี 2020

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

best roulette strategy, black jack best strategy, black jack tips, Casino Strategies and News, online casino strategies, online poker strategy, online slots, perfect casino strategy, Poker Strategy, roulette winning tips, slots machines, the best online casino tips, the best online roulette system
ข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักจะทำเมื่อเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์


ข้อผิดพลาดที่ผู้มาใหม่มักจะทำเมื่อเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แม้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือผู้มาใหม่ ไม่มีอะไรน่าอับอายเกี่ยวกับการเป็นเกมใหม่ แต่มีข้อผิดพลาดบางอย่างที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณใส่ใจกับบทความดังกล่าว บทความนี้เกี่ยวกับโป๊กเกอร์ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีชนะคาสิโนทุกครั้ง คุณไม่ทราบวิธีการใช้แผนภูมิวาดด้วยมือ? เราเห็นอยู่ตลอดเวลา สามเณรส่วนใหญ่พึ่งพาชาร์ตเริ่มต้นในมือมากเกินไป ใช่มันมีประโยชน์ พวกเขาสามารถบรรเทาความกดดัน: จำกัด ตัวเลือกที่คุณต้องทำโดยตรงให้แคบลง แต่หลายคนทำผิดที่ภักดีต่อพวกเขามากเกินไป การเปลี่ยนมือสตาร์ทเป็นความคิดที่ดีเสมอ ทำตามตารางพลวัต ผู้มาใหม่ปฏิบัติต่อผู้เล่นแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน นั่นเป็นข้อผิดพลาดใหญ่เช่นกัน หากคุณยังใหม่กับโป๊กเกอร์โปรดจำสิ่งนี้ไว้ ผู้เล่นทุกคนมีความแตกต่างกัน จับตาดูคู่ต่อสู้ของคุณ և ดูว่าพวกเขาชอบทำอะไร บางคนชอบที่จะเพิ่มขึ้นบางคนชอบที่จะชะลอการดึงครั้งใหญ่ ศึกษาสไตล์ของพวกเขาվปรับตัว คุณเล่นบนโต๊ะจำนวนมาก เป็นสิ่งหนึ่งในความฝันที่จะเล่นหลาย ๆ โต๊ะ แต่อีกอย่างที่ต้องทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ตรวจสอบความสนใจของคุณเอง և ตัดสินใจว่าคุณสามารถทำงานได้กี่โต๊ะ หากคุณไม่สามารถจัดการได้ให้ลดปริมาณลง อย่าเป็นลำคอ ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปสามประการที่มือใหม่ทำเมื่อพูดถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์ ไว้วางใจเรา. จะดีกว่าสำหรับคุณหากคุณเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ การฝึกฝนจะสมบูรณ์แบบ แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องระวังอย่าทำผิดพลาดโง่ ๆ ด้วยวิธีนี้คุณจะเก่งขึ้น ติดตามเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชนะที่คาสิโนทุกครั้ง – กลยุทธ์ปี 2020

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

basic roulette systems that work, best casino offers, best online casino strategy, best roulette strategy, black jack best strategy, casino games rules and strategies, Casino Strategies and News, online casino strategies, Online Poker, perfect casino strategy, Poker Strategy, the best online casino tips, the best online roulette system
ข้อกำหนดโป๊กเกอร์ที่คุณต้องรู้ก่อนเล่น (หน้า 3)


ข้อกำหนดโป๊กเกอร์ที่คุณต้องรู้ก่อนเล่น (จุดที่ 3) โป๊กเกอร์มีขนาดใหญ่มาก և เก่ามากจนมีหลายร้อยคำที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่เล่น บางครั้งการรู้คำศัพท์ก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นโป๊กเกอร์สด นี่เป็นกรณีที่ผู้เล่นสื่อสารโดยตรง և ทุกคำเป็นไปได้ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีชนะคำแนะนำเกมคาสิโน เริ่มกันเลย. กลับไปที่มือกลับไปที่มือคือเมื่อคุณพยายามทำมือบางอย่าง แต่สุดท้ายคุณก็ทำอีกมือหนึ่งซึ่งก็ยังดี ไม้ฮอกกี้ไม้ฮอกกี้เมื่อคุณทำ 7 คู่ 7 ชิ้น เรียกว่าวิธีนี้เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับไม้ฮ็อกกี้คว่ำ คูลเลอร์คูลเลอร์ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดี นี่เป็นกรณีที่คุณมีมือที่ดีจริง ๆ แต่คุณต้องเจอกับผู้เล่นที่เก่งกว่า จริงๆแล้วมันมาจากแนวคิดของ “cold deck” การร้องไห้การร้องไห้โดยปกติจะเป็นตอนที่คุณมีสายให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แต่ผู้โทรไม่แน่ใจจริงๆว่าจะชนะหรือไม่ เพราะความดื้อหรือความอยากรู้เขายังโทรมา! ปิดการป้องกันผู้เล่นหลายคนเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ แต่บางครั้งก็มีการสื่อสารที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น เรามีการป้องกันการตัดการเชื่อมต่อเมื่อผู้เล่นได้รับการปกป้องโดยเครื่องมือบางอย่าง เบย์ և เทานี่เรียกว่าสีม้า և หมายถึงเมื่อเราวางเดิมพัน $ 6 บนชิปสีแดง $ 5 և $ 1 บนชิปสีขาว Gypsy In “ยิปซีอิน” คือเมื่อคุณต้องนั่งในฟุตบอลต่ำ นี่คือคำศัพท์โป๊กเกอร์บางคำที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน แต่ตอนนี้คุณรู้จักคำศัพท์เหล่านี้แล้วเนื่องจากการชนะคำแนะนำเกมคาสิโนของเรา อย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขอให้คุณโชคดี

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Goliath poker tournament, Poker, Poker industry, Poker Strategy, Tournaments
โกเลียต. หัวหน้าแพ็คเกจ:

GOLIATH กำลังก้าวไปข้างหน้า և กำลังออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่ 1-9 สิงหาคม 2020 ล็อกอยู่ในบล็อกของคุณ เมื่อเทียบกับทัวร์นาเมนต์อื่น ๆ ในการซื้อขายฉันคาดการณ์ว่า 125 125 Goliath Main Event (เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม) จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีค่าที่สุดของปี 2020 แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หลัก և หากคุณถ่ายภาพหลักคุณจะคิดผิดที่จะไม่ตรวจสอบไทม์ไลน์ของผลข้างเคียงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากรายการอันดับต้น ๆ ที่เพิ่ม 2,000 2,000 รายการ หากคุณเล่นโป๊กเกอร์และชอบเงินคุณควรมองหาโปรโมชั่นชั้นนำเสมอ แนวคิดคือการแยกเกมโป๊กเกอร์บางเกมในช่วงเวลาหนึ่ง և ประสิทธิภาพรายวันของคุณจะได้รับการจัดอันดับเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่น ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายรางวัลจะมอบให้กับผู้เล่นที่อยู่ด้านบนสุดของกระดานผู้นำ ในช่วงเวลาของฉันฉันได้รับรายชื่อผู้นำหรือสองรายการฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับฟรีเกี่ยวกับวิธีเพิ่มอัตราต่อรองของคุณ แต่ก่อนอื่น .. รายชื่อผู้นำทุกคนไม่เท่าเทียมกันบางส่วนของลีดเดอร์บอร์ดของไซต์เป็นเพียง “การเปลี่ยนแปลง” สำหรับเครื่องบดกาแฟที่ใหญ่ที่สุด เป้าหมายคือเพื่อสนับสนุนให้ regs เลือกเว็บไซต์โป๊กเกอร์หนึ่งแห่งมากกว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งฉันได้ทำเงินจากโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นการส่วนตัว แม้ว่าบ่อยครั้งผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพจะได้รับการสนับสนุนให้แข่งขัน ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองประการของโปรโมชั่นตามทัวร์นาเมนต์คือ (1) ลีดเดอร์บอร์ดที่มีรางวัลจำนวนน้อย แต่มีระยะเวลาการโฆษณาที่ยาวนานมาก (ดังนั้นเบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดจะสรุปเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นและชัดเจน) (2) กำหนดการที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เพื่อความบันเทิง ผู้เล่นที่ต้องทำงานประจำวันครอบครัวหรือความรับผิดชอบอื่น ๆ (เว็บไซต์โป๊กเกอร์บางแห่งให้รางวัลแก่ผู้โกงในอดีตฝ่ายตรงข้ามที่เหยียดหยามจำนวนมากเข้าร่วมกองกำลังด้วยการเล่นเงื่อนไขแบบสายฟ้าแลบแบบตัวต่อตัวเพื่อเข้าถึงเกมที่ผู้เล่นคนเดียวจะเป็นไปไม่ได้) แม้ว่าฉันจะเล่นโป๊กเกอร์เพื่อหาเลี้ยงชีพ แต่ฉันก็ยังไม่ลืม รากของฉัน և ฉันชอบดูโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นมือสมัครเล่น և มืออาชีพ เป็นมิตรกับผู้เล่นอีกครั้ง ฉันชอบเทศกาลโป๊กเกอร์ที่ดีตารางเวลาที่มีการช้อปปิ้งต้นทุนต่ำเป็นส่วนใหญ่ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักล่า การซื้อของ Goliath ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 55 55 หรือน้อยกว่าและมีดาวเทียมสำหรับการซื้ออีก 30 և ตารางเวลามุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นพักผ่อน 5 สุดสัปดาห์ในสุดสัปดาห์แรก 5 ทัวร์นาเมนต์วันเสาร์ (ทุกเย็น 19.00 น.) จากนั้น 5 ทัวร์นาเมนต์ในสุดสัปดาห์ที่สองรวม 100 100,000 GOLIATH MAIN EVENT สิ้นสุดการแข่งขัน 15 รายการผู้เล่นในซีรีส์จะนำแพ็คเกจบัมเปอร์ Grosvenor กลับคืนมาซึ่งรวมถึงตั๋ว 60 560, 5225, ֆ 130 և 3 x 30 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมีตั๋วราคารวม 1295 ปอนด์สำหรับสถานที่ 2-10 เงินของผู้นำไม่ได้นำมาจากเงินรางวัล Grosvenor กล่าวเสริม อย่าปฏิเสธเงินฟรี ดังนั้นหนู # 1 บนแถบ Crank Up The Volume เป็นกฎอันดับหนึ่งของผู้นำ: ระดับเสียงความดังเสียง คุณไม่จำเป็นต้องเล่นทุกกิจกรรม แต่คุณต้องมีคะแนนโหวตให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด แต่ละเหตุการณ์ที่คุณจัดขึ้นมีค่าอย่างน้อย 10 คะแนนสำหรับการเป็นผู้นำ โชคดีที่จังหวะเหตุการณ์ข้างเคียงค่อนข้างเบาและสนุกสนาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบคะแนนจะต้องไม่เลือกปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการชนะ 5 5 จะทำให้คุณได้รับคะแนนมากพอ ๆ กับการชนะการแข่งขัน 55 55 ยกเว้นอย่างเดียวคือ Goliath Main Event ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสองแต้ม มีการแข่งขันที่หลากหลายตั้งแต่หกสูงสุดไปจนถึงแบบตัวต่อตัวไปจนถึงโอมาฮาและการแข่งขันส่วนใหญ่มาจากเงินรางวัลรวมกว่า 10,000 รายการ ยิ่งคุณเล่นมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสามารถชนะได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นจงยึดติดกับมัน # 2: เพื่อโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นผู้เล่นซีรีส์ดาวเทียมให้พิจารณาติดตั้งดาวเทียมด้วยการซื้อที่สูงขึ้นหากพวกเขาเกินงบประมาณปกติของคุณ คุณจะเล่นได้ดีขึ้นเมื่อคุณอยู่ในเขตความสะดวกสบายของคุณดังนั้นคุณต้องมีสิทธิ์ถูกถ้านั่นหมายความว่าคุณมีแนวโน้มที่จะออกจากเกม A ของคุณ มีเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากมายสองเหตุการณ์ที่มีเงินรางวัลรวม 50,000 นี่เป็นเวลาที่ดีในการตี การแข่งขันผ่านดาวเทียมเป็นเกมชนะของพวกเขาเองմիส่วนใหญ่ของรายได้จากโป๊กเกอร์ของฉันตลอดชีวิตของฉันได้ไปที่ดาวเทียม เกมเหล่านี้ยังคงเป็นเกมออนไลน์ที่คุ้มค่าที่สุด เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจกลยุทธ์ดาวเทียม ฉบับย่อมีดังนี้ บนดาวเทียมที่มีที่นั่งหลายที่นั่งที่มีค่าเท่ากันเมื่ออยู่ใกล้บอลลูนหลีกเลี่ยงการบุกรุกտակโดยเสี่ยงต่อทั้งชุดของคุณ เมื่อคุณถูกผู้เล่นคนอื่นปิดทับหรือเป็นส่วนใหญ่หลาย ๆ มือ (เช่น AK) ซึ่งโดยปกติจะทำกำไรได้พอสมควรในการเข้าเล่นทั้งหมดจะกลายเป็นพับ คุณต้องการเป็นคนแรกที่พับคนอื่น ๆ ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกลยุทธ์ดาวเทียมของ Google โป๊กเกอร์ # 3. ลงทะเบียนในช่วงต้นสัปดาห์คุณจะเล่นทัวร์นาเมนต์ “ปกติ” ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการเล่นเพื่อชนะยกเว้นแน่นอนฟองเงินเดือนที่ชัดเจน ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากชิปของคุณ! ในปีนี้มีกิจกรรม PKO สองรายการ (Progressive Knock-Out) ซึ่งเป็นรูปแบบการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ “เป็นที่นิยมมากขึ้น” เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันที่น่าพิศวง แต่เนิ่นๆ เมื่อผู้เล่นถูกกำจัดรางวัลจะหมดลงอย่างช้าๆดังนั้นคุณจึงได้รับทุนของคุณเองโดยการลงทะเบียนล่าช้า การดำเนินการนั้นรวดเร็วไม่สะดุดฟรี և สนามจะบางลงเร็วกว่าในทัวร์นาเมนต์ปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกเพื่อรับชิ้นส่วนของพายอย่าอายที่จะโทรหาทุกคนเมื่อคุณครอบคลุมผู้เล่นคนอื่นคุณมีโอกาสชนะ คุณต้องโทรออกที่ดูเหมือนฟรีในเกมปกติ # 4. รู้จักระบบคะแนนในแต่ละฤดูกาลผู้เล่นจะประเมินว่ามีความสมดุลระหว่างการสะสมชิปและการอยู่รอด บางครั้งคุณต้องแยกแยะให้มากขึ้นด้วยความช่วยเหลือที่คุณแสดงต่อคนอื่นเช่นการสูญเสียชิปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องฟองเงินหรือตารางสุดท้ายดังนั้นจึงต้องจ่ายคืน หลักการเดียวกันนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณอยู่ในการแข่งขันความเป็นผู้นำซึ่งอาจส่งผลต่อกลยุทธ์ในเกมของคุณ หากคุณรู้สึกดีหลังจากผ่านไปสองสามวันให้ทำความคุ้นเคยกับระบบคะแนนออนไลน์ แต่ละกิจกรรม Goliath จะได้รับ 10 คะแนน (สำหรับการเข้าร่วมเท่านั้น) և 100 คะแนน (สำหรับการชนะ) ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในกิจกรรมหลัก 20 Gol 200 Gol Goliath ในระยะสั้นระบบคะแนนค่อนข้างแบนเมื่อเทียบกับโครงสร้างการจ่ายเงินของทัวร์นาเมนต์ปกติซึ่งสมควรได้รับผลตอบแทนที่ดี # 5. ปรับเป็นความคืบหน้ารายสัปดาห์แผนเกมของคุณอาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรกับคู่แข่งชั้นนำอื่น ๆ มันสามารถไปได้สองวิธี หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเป็นผู้นำแสดงว่าคุณอยู่ต่อหน้าผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างคุณ և և สถานการณ์ที่ดีที่สุดของพวกเขาอยู่ข้างหน้าคุณเพียงเล็กน้อยคุณอาจได้รับคำแนะนำให้เล่นกลยุทธ์แบบ “ขั้นบันได” ที่คุณลอง เพื่อปิดจุดที่เหมาะสม แต่ไม่สำคัญในเหตุการณ์อื่น ๆ นี่อาจหมายถึงการเปลี่ยนไปใช้บางจุดเพื่อลดความเบี่ยงเบน หากคุณโชคดีพอที่จะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของลีดเดอร์บอร์ด แต่ในการแข่งขันที่ใกล้ชิดคุณอาจต้องไปทางอื่น อาจมีบางครั้งที่คุณต้องเล่นเดิมพันสูงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อ “การคาดหวังเงินดอลลาร์” ของคุณในทันที นี่คือสองตัวอย่าง (1) การเดิมพันทัวร์นาเมนต์สามารถแก้ไขได้ในทางคณิตศาสตร์หากตำแหน่งการจบสกอร์ที่ดีช่วยเพิ่มตำแหน่งผู้นำของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ (2) คุณอาจต้องละเว้น ICU (บางส่วน) เมื่อฉันได้รับรางวัล GUKPT Passport Promotion ในปี 2559 ฉันจำได้ว่าได้ทำ “ICM Suicide” ใน Mosh Pit Money Balloon ประจำวันโดยเชิญทุกคนเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วจะอ่อนแอมาก ฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันได้กำหนดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมให้ตั้งแต่แรกในขณะที่เงินสดขั้นต่ำจะไม่มีผลต่อคะแนนของฉัน ฉันได้รับการรวมที่เป็นไปได้นั้นฉันยังคงจัดงานรายชื่อผู้นำ การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดจะต้องทำในการซื้ออินที่ต่ำที่สุดเนื่องจากการเสียสละ EV ในทันทีนั้นน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับกำไรต่อหน่วยที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่นโต๊ะน้อยลงในสุดสัปดาห์ที่สองเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในงาน Goliath # 6. เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีอย่าพลาดคำแนะนำที่แข็งแกร่งที่สุด วิธีที่ดีที่สุดในการทำลายลีดเดอร์บอร์ดคือการแบ่งออกเป็นตาราง กรอสเวเนอร์โป๊กเกอร์คลั่งไคล้โครงสร้างในปีนี้ นาฬิกาทัวร์นาเมนต์บางรายการมีความยาวเป็นพิเศษ և มีกิจกรรมสองวันสี่วันรวมถึงกิจกรรมหลักของโกลิอัทซึ่งมีระดับตาบอดยาวที่บ้าคลั่ง โครงสร้างเหล่านี้แทบจะไม่ได้ยินในการซื้อของออนไลน์ในระดับต่ำ เกมที่แข็งแกร่งและอดทน և การเลือกจุดอย่างรอบคอบของคุณจะได้รับรางวัล ฉันจะเก็บคุณเป็นความลับ หลายคนเล่นได้แย่กว่าปกติในการลงทะเบียนใหม่และซื้อทัวร์นาเมนต์คืน ฉันมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอัตราการชนะของฉันในทัวร์นาเมนต์การซื้อซ้ำนั้นสูงกว่าในทัวร์นาเมนต์ปกติ นี่ไม่ใช่เพราะฉันสามารถทำเงินได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยการยิงกระสุนมากกว่าคนอื่น ๆ หรือเพราะฉันทำตามขั้นตอนพิเศษบางอย่างโดยรู้ว่าฉันสามารถซื้อมันกลับคืนมาได้หากล้มเหลว ตลอดอาชีพการงานของฉันฉันพิมพ์เงินจากการแข่งขัน rebbie แม้ในขณะที่ฉันเริ่มทำงานเป็นมืออาชีพที่อยากตะกายด้วยการล้มละลายเล็กน้อย โดยทั่วไปฉันบลัฟน้อยลงในช่วงการซื้อคืน / การอ่านหนังสือเนื่องจากคนงอไม่พอ การเข้าใหม่ և ระยะเวลาการซื้อคืนเป็นเหมืองทองคำที่แน่นอน ดังนั้นหากคุณเห็นว่าใครบางคนกำลังเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งให้ใส่ใจกับความแตกต่างของเกมของเขาทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม – ใช้ประโยชน์ ฉันรับรองว่าใครก็ตามที่ยิงกระสุนจำนวนมากเป็นประจำในระดับต้น ๆ ของทัวร์นาเมนต์จะเล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่ดีและเมื่อมีคนเล่นโป๊กเกอร์ที่ไม่ดีก็จะดีสำหรับทุกคน อย่าพลาดผู้เล่นหลายคนจะเล่นเฉพาะในกิจกรรมหลักของโกลิอัทเท่านั้นโดยข้ามเหตุการณ์ด้านข้างակทำให้โอกาสในการเป็นผู้นำลดลง ดาวเทียมทำงานมาหลายเดือนแล้วดังนั้นจะมีผู้เล่นจำนวนมากที่มีตั๋ว 125 125 ใบ แต่ฝ่ายต่างๆไม่มีความตั้งใจที่จะเล่น ใช้เงินที่ตายแล้ว և กองทุนรางวัลเนื้อสัตว์ โชคดี և เจอกันที่โต๊ะ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goliath ความคิดเห็น:

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

black jack best strategy, casino free bonus roulette, casino guides, casino player startegy, Casino Strategies and News, how to beat the roulette machines, online casino strategies, Poker Strategy, slot machines, the best online casino tips, the best online roulette system
สามกลยุทธ์บิงโกที่ดีในการเริ่มเกม


สามกลยุทธ์บิงโกที่ดีในการเริ่มเล่นบิงโกเป็นเกมที่รู้จักกันดีในโลกของเกม หลายคนคิดว่ามันเป็น “เกมสำหรับครอบครัว” วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเกมบิงโกที่ยอดเยี่ยมในทุกวิถีทางในการชนะคาสิโนคู่มือ อยู่กับเรา. เราสามารถพูดได้ว่ากฎของการเล่นชนิดหนึ่งนั้นค่อนข้างง่าย เกมดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่รอบ ๆ กระดานที่เรียกว่า “ผู้โทร” เป้าหมายของเกมคือการมีช่องว่างของดัชนีชี้วัดของคุณเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นคุณมีบิงโก ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำสามประการเกี่ยวกับวิธีการเล่นบิงโก หากคุณยังใหม่กับเกมคุณควรจำกลยุทธ์ทั้งสามนี้ไว้ เล่นไพ่ที่แตกต่างกันหากคุณกำลังจะใช้ไพ่หลายใบให้พยายามใช้ไพ่ที่แตกต่างกันจริงๆ ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้นโอกาสในการตีบิงโกก็จะยิ่งมากขึ้น เชื่อถือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้นที่จะเล่น เช่นเดียวกับเกมคอนโซลคุณต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงที่ดี และหากไซต์มีคุณลักษณะอัตโนมัติก็ยิ่งดีที่จะใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะนี้อย่างเต็มที่ อย่าลืมเล่นบิงโกออนไลน์ออนไลน์ยังมีความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ หากคุณเล่นแบบออนไลน์จะช่วยให้คุณควบคุมคะแนนได้มากกว่าที่คุณจะทำได้ด้วยตนเอง แน่นอนว่าหากคุณมีฟังก์ชั่นอัตโนมัติที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะดีกว่า นี่เป็นเพียงแชร์แวร์การตั้งเป้าหมายบางส่วนที่เราสามารถใช้ได้ในตอนนี้ ในบทความของเราเกี่ยวกับวิธีชนะบทความคาสิโนทุกครั้งเราจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ดีเกี่ยวกับเกมต่อไป

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Goliath, Goliath poker tournament, Katie Swift, Poker, Poker industry, Poker Strategy, Tournaments
Katie Swift เป้าหมายแรกของฉัน

ประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตมักจะน่าจดจำ ก้าวแรกวันแรกที่โรงเรียนรถคันแรกรักแรก เป็นครั้งแรกในโกลิอัทไม่มีความแตกต่าง น่าจดจำอย่างยิ่ง և ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ย้อนกลับไปในปี 2015 ฉันได้ยินเกี่ยวกับโกลิอัทผ่านพ่อแม่ของฉันซึ่งมาร่วมงานเมื่อปีที่แล้วและชอบงานนี้มาก เมื่ออธิบายว่าเป็น “WSOP เวอร์ชันอังกฤษ” รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาขณะที่พวกเขาแบ่งปันรายละเอียดของงาน มันเพียงพอที่จะขายให้ฉันดังนั้น Debbie Fabras น้องสาวของฉันและฉันจึงจองวันหยุดสุดสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาล เธอตั้งครรภ์กับหลานชายคนแรกของฉันดังนั้นจึงเป็นการเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ บรรยากาศก็ไม่เหมือนที่อื่น ห้องโถงขนาดใหญ่ผู้เล่นนับพันชิปเสียงดนตรีซึ่งทั้งหมดนี้ช่างพูดร่าเริงและให้ความบันเทิงอย่างทั่วถึง มันสนุกมากที่ได้เล่นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ แม่และพ่อของฉันฌอนՕเควินโอคอนเนอร์พูดถูก มันเหมือนกับ WSOP ในแง่ของขนาดและเสียง กระสุนนัดแรกของฉันไม่ได้ผลฉันทำลายมันอย่างรวดเร็ว แต่ฉันมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์ข้างเคียงหรือโป๊กเกอร์เงินสดแทน ฉันเป็นผู้เล่นที่สนุกสนานտարբերակըการมีงานทำในเวลานั้นเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ อย่างไรก็ตามเด็บบี้ทำให้ฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องลองอีกครั้งเพราะมีการพัฒนา Prizepool ขนาดใหญ่ ตามรายงาน Fate มีผู้ชายคนหนึ่งจากคาสิโน Grosvenor ในพื้นที่ของฉันใน Tannet เขามีตั๋วสำรองอยู่แล้ว แต่ต้องเปลี่ยนกับคนในภายหลังเราจึงเปลี่ยน և ฉันไปเล่นกิจกรรมหลักอีกครั้ง ครั้งนี้ปิดกระทู้หลังจากพักทานอาหารเย็นจึงเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆ บันทึกทั้งหมด 4,210 รายการต่อสู้เพื่อเอาชนะโกลิอัท โดยธรรมชาติแล้วกลุ่มจะมีความผันผวนเมื่อเล่นโป๊กเกอร์ ของฉันก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์นี้ แน่นอนว่ามีหลายครั้งที่ฉันโชคดี แต่ฉันก็มีส่วนที่ไม่ดีและการยิงที่ไม่ดีเช่นผู้เล่นคนอื่น ๆ ในทีมใด ๆ สิ่งสำคัญคือการสงบสติอารมณ์อดทนไม่สนใจผู้เล่นจำนวนมากเพียงแค่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นที่ฉันแข่งขันด้วยโดยตรงที่โต๊ะปัจจุบันของฉัน จนถึงปัจจุบันวิธีการและทัศนคติที่สงบนี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งฉันภูมิใจมากทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ฉันเดินผ่านสนามที่ทำลายสถิติโดยอยู่ภายใต้เรดาร์รวบรวมปิรามิดสองวันที่เรียบง่าย ด้วยความได้เปรียบของการไม่มีบันทึกแรงกดดันฉันจึงนั่งทั้งสองที่นั่งในวันนี้อย่างตื่นเต้นและเริ่มประเมินคู่ต่อสู้ทันที ไม่นานหลังจากเกมսեղโต๊ะของฉันพังเพราะผู้เล่นถูกเขี่ยออก ฉันได้รับมอบหมายให้นั่งโต๊ะถัดไปซึ่งพังทันทีก่อนที่ฉันจะเข้ามาแทนที่ ตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะรู้ว่าเรากำลังเข้าใกล้ฟองสบู่ซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอยู่เสมอผ่านแรงกดดันของกลุ่มสั้นกลางถึงใหญ่ ฉันกำลังบินอยู่รอบ ๆ พื้นกลางดังนั้นฉันจึงค่อนข้างสบายใจ ใช้เวลาไม่นานในสนามใหญ่จนกว่าเราจะประกาศจำนวนเงิน և ฉันได้รับเงินสดก้อนแรกของโกลิอัท ผู้เล่นที่เร็วถูกทิ้งไว้หลังจากบอลลูนระเบิด և ไม่นานฉันก็ผ่านวันสุดท้ายได้ և เหลือเพียงสองโต๊ะ จนถึงวันสุดท้ายฉันไม่รู้ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เล่นเลย สองโต๊ะสุดท้ายซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นโต๊ะสตรีมสดถูกวางไว้ที่มุมห้องขนาดใหญ่ซึ่งฉีกขาดจากบาร์ผู้ชม ทันใดนั้นดูเหมือนจริง เส้นประสาทเล็กน้อยเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นในวันก่อนหน้าของฉัน นั่งอยู่ที่โต๊ะฉันใส่เข็มขัดของฉัน ไม่สนใจครอบครัวและเพื่อน ๆ บนรถไฟฉันเล่นเกมโดยเลือกที่นั่งในขณะที่ฉันตระหนักดีถึงกิจกรรมและการกำจัดของโต๊ะอื่น ๆ เมื่อสักครู่ฉันมาถึงโต๊ะสุดท้าย พูดตามตรงเลยว่าฉันไม่ได้ตระหนักถึงความใหญ่โตของงานเพราะฉันพลาดช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์ไปเพียงแค่วันศุกร์เท่านั้น ในความเป็นจริงไม่ถึงปีหน้าที่ฉันได้เข้าร่วมในเทศกาลทั้งหมดเมื่อฉันรู้ว่าฉันทำได้ดีแค่ไหนในการไปถึงโต๊ะสุดท้าย Mikka Toikka ซึ่งเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายทางด้านซ้ายนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับฉัน เขาเป็นผู้เล่นระดับหนึ่งավոր (เขายังคงอยู่) สร้างความมั่นใจในทุกการเคลื่อนไหวที่ก้าวร้าวที่เขาทำ มันเป็นตารางสุดท้ายที่ใช้งานได้ดีทีเดียว ผู้เล่นทำการเคลื่อนไหวบางครั้งโดยคำนึงถึงผลพวงของ ICU ซึ่งบางคนแสดงความเหนื่อยล้าหรือไม่มีประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัด ฉันได้ปรับแนวทางของฉันในการกำหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบเพื่อใช้ในการปีนบันได ช่วยให้ฉันสดชื่นและตื่นตัวฉันยังคงติดต่อกับครอบครัวของฉันเพื่อน ๆ บนทางรถไฟซึ่งก็ตื่นเต้นและให้กำลังใจฉันไม่แพ้กัน ในท้ายที่สุดพวกเขามอบ 4 มือให้เรา ฉันยินดีที่จะรับข้อเสนอของตัวแทนชิปโดยไม่มีความรุนแรง รางวัลอันดับหนึ่งจะลดลง 5,000 และเพิ่มเป็นอันดับที่สี่ ฉันเป็นโหลดที่สั้นที่สุดในเวลานั้น แต่เมื่อปรากฎว่าผู้จัดการชิปเสนอข้อตกลงก็สกปรกในที่สุด ประสบการณ์การเล่นสั้น ๆ ส่องประกายให้กับ Miikka ในขณะที่เขากดดันทั้งฉันและ Ryan Miger อยู่ตลอดเวลา เด็กชายทั้งสองมักเล่นแทงโกและฉันก็สามารถนั่งดูดอกไม้ไฟได้ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ส่ง Ryan ไปที่รถไฟ և ทิ้งฉันไว้กับ Miikka แต่ 10. ด้วยการขาด 1 ชิป ในพริบตาด้วยมือเพียงไม่กี่คน Miikka ได้ครองตำแหน่งแชมป์โกลิอัท 2015 և ฉันอยู่ในอันดับที่สองด้วยคะแนน 46,300 ซึ่งเป็นการทำมาหากินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันในเวลานั้น և ฉันดีใจมาก ฉันคิดว่าผลลัพธ์นี้ได้จุดประกายอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของฉันในไม่ช้าฉันก็ยอมรับข้อเสนอของข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์กับ Grosvenor Poker มันทำให้ฉันมีความมั่นใจในเกมโป๊กเกอร์ของฉันที่จะใช้เวลากับมันมากขึ้นเดินทางไปทั่วโลกโดยเล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆและเล่นออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นโกลิอัทจะเป็นพนักงานพิเศษของฉันตลอดไปซึ่งฉันสนุกเต็มที่รอคอยทุกฤดูร้อน ปีนี้เป็นปีครบรอบสิบปีของโกลิอัท ในช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกันของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลกน่าเสียดายที่มีการยกเลิกกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้ อย่างไรก็ตามเรามีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถทดลองใช้ Goliath ใหม่ล่าสุดเนื่องจากเป็นการโอนออนไลน์ครั้งแรกไปยัง Grosvenor Poker ไม่มีพวกเราคนไหนที่จะลืม “ครั้งแรก” นี้ได้ เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการวิ่งในการแข่งขันสนามใหญ่มุ่งเน้น և ขจัดความเบี่ยงเบน ไม่ว่าจะเป็นแบบสดหรือออนไลน์การเบี่ยงเบนอาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ข้อมูลพื้นฐานจะถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องซึ่งคุณจะสามารถใช้เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับตะกร้าผู้เล่นในภายหลัง ดังนั้นให้ความสนใจละเว้นโทรศัพท์ของคุณดูที่โต๊ะխաղเล่นโต๊ะออนไลน์น้อยลงเพื่อให้คุณจำการกระทำได้ดีขึ้น จะดีที่สุดคุณต้องเอาชนะสิ่งที่ดีที่สุด อย่ากลัวผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่โต๊ะอย่าปล่อยให้ความคิดที่เป็นอุปาทานว่าผู้เล่นคนนั้นมีผลต่อการเล่นกับพวกเขาอย่างไร ผู้เล่นคือคนที่เปลี่ยนอารมณ์ซึ่งอาจส่งผลต่อเกมของพวกเขา ประเมินตาม և ปรับตัว แต่สู้อย่างกล้าหาญ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี և คิด จำไว้ว่าการตัดสินใจจากโต๊ะมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจที่โต๊ะ การเลือกชีวิตของคุณเมื่อคุณไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์จะส่งผลต่อการเล่นที่ดีเมื่อคุณอยู่ที่โต๊ะ การนอนหลับให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายเป็นประจำล้วนมีความสำคัญ เกมไพ่เป็นกีฬาแห่งความคิดดังนั้นการระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมากอาจแตกต่างจากการเล่นคอมพิวเตอร์ลึก ๆ หรือไม่ถ้าคุณเหนื่อย ประสิทธิภาพของเวลาพัก ใช้ช่วงพักอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลด้วยเวลาอันสั้นที่คุณได้รับในระหว่างพักการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ เดินเร็ว ๆ เพื่อให้เลือดไหลเวียนหลังจากนั่งเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นต้น การอัปเดตการใช้เวลาเขียนอัปเดตหรือพูดคุยเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่ดีนั้นเป็นการเสียเวลาโดยสิ้นเชิง หลีกเลี่ยงการปฏิเสธโดยการอยู่รอบตัวคุณด้วยคนที่คิดบวกมีความสุขและตลก ใช้เวลาในการหัวเราะและผ่อนคลาย ฉันอยากจะแนะนำให้ใช้เวลากับเกมรอบคัดเลือกผ่านดาวเทียม การประสบความสำเร็จนั้นหมายถึงการเล่นคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นในราคาเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งซึ่งกดดันให้คุณเล่นเกินความสะดวกสบายด้วยเงินของคุณเอง ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันได้รับตั๋วเข้าชมงานหลักผ่านดาวเทียม มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเล่นออนไลน์ทุกวันที่คุณยังเล่นได้ և มีโอกาสชนะเงินน้อยเหมือนคุณ ฉันหวังว่าคุณจะทำเช่นนี้เพราะมันจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่น่าทึ่งพร้อมด้วยเนื้อหาที่มีโครงสร้างที่ดีอย่างน่าขันซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เห็นในการซื้อระดับนี้สำหรับทั้งนักเล่นเกมและมืออาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากมันจะเป็นโกลิอัทออนไลน์คนแรกเราจึงรู้ว่าประสบการณ์ “ครั้งแรก” นั้นพิเศษเพียงใดดังนั้นอย่าพลาด ถัดจากแชมป์ก่อนหน้านี้คือโอกาสของคุณที่จะมีชื่อถัดไปใน Goliath Cup อันยิ่งใหญ่ โชคดี. xKx คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goliath National Online ความคิดเห็น:

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

best casino offers, best online casino strategy, best roulette strategy, Casino Strategies and News, casino strategy, how to beat the roulette machines, online casino strategies, Online Poker, online slots, perfect casino strategy, Poker Strategy, roulette winning tips, slot machines, slots machines, the best online casino tips, the best online roulette system
เคล็ดลับ 3 อันดับแรกสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์คาริเบียนสตั๊ด


คาริเบียนสตั๊ดโป๊กเกอร์จากเกมคลาสสิกของโป๊กเกอร์เป็นเกมที่ได้รับความนิยมในหมู่แฟนคาสิโน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเล่น և ชนะเกมคาสิโนนี่คือเคล็ดลับสามประการในการเล่น Caribbean Stud Poker เริ่มกันที่อันดับหนึ่ง 1) คู่เล็ก เพียงหลีกเลี่ยงการพับ ผู้เริ่มเล่นโป๊กเกอร์คาริเบียนสตั๊ดส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อพูดถึงคู่รักที่มีรายได้น้อย และพูดตรงๆกับคุณมันมักจะเกิดขึ้น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณคือมองว่าคู่รักตัวน้อยเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่า คุณจะเข้าใจสิ่งนี้เมื่อตัวแทนจำหน่ายออกมา 2) มือที่อ่อนแอ หลีกเลี่ยงการเล่นอย่าลังเลที่จะพับเมื่อคุณเห็นว่าคุณมีมือที่อ่อนแอ ในกรณีส่วนใหญ่คุณไม่สามารถทำอะไรที่สำคัญกับมันได้เพียงแค่พับและเดินต่อ 3) หากคุณมีไพ่ที่ไม่มีไพ่สูงอย่างน้อยหนึ่งใบมันจะพับประเด็นคือใน Caribbean Stud Poker มือของเจ้ามือมีคุณสมบัติ 50% คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีมือที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเจ้ามือได้แม้ว่าอย่างน้อยคุณจะถือไพ่สูงก็ตาม (เช่น Ace หรือ King) ด้านข้างของเรา. พยายามเล่นด้วยไพ่ดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่ไพ่สูงของคุณตรงกับไพ่หลุมเจ้ามือ กฎทั่วไปของ Caribbean Stud Poker มีดังต่อไปนี้: พับถ้าคุณทำไม่สำเร็จด้วยมือของคุณ หากคุณเห็นว่ามือของคุณไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันให้งอและก้าวต่อไป ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจวิธีการเล่น և ชนะเกมคาสิโน อดทนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกวันคุณจะยังไปถึงที่นั่น

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

Poker Podcast, Poker Strategy
Becoming A Poker Pro


The idea of being a poker pro is alluring. You are your own boss. You play when you want. You study when you want. You have nearly infinite vacation days. You can travel on a whim to a tournament series on the east coast, or take a month traveling in Europe, and find grind sessions when your schedule allows for it. That’s a sexy life if you ask me.But being a poker pro is more than just a cool title. There are lots of things to consider before you pull the trigger and quit your day job. If you’ve been flirting with the idea of going pro, give this podcast episode a listen and the entire guide a read.This guide is complete with my opinions on the matter, but please check with your accountant and local tax experts for answers that are personal to you, your situation, and your exact location.What Is Your Survival Number?Do you know exactly how much it would take to maintain a cost of living that appeals to you? This includes rent/mortgage, utilities, food, entertainment, etc. Of course, if you are single living in Vegas this number will be far lower than if you are supporting a family of 4 in NYC. And to be honest, whether you end up going pro or not you should know your bare minimum number to maintain your lifestyle. Take a moment and jot down the lowest amount of money you would need to earn to retain a lifestyle you would be OK with.Poker Winnings & EstimatesMost players consider going pro after a period of poker success – maybe that’s a great month at the tables or it’s a solid year. And when they start fantasizing about quitting their job and playing full-time, they do all of their calculations on their current winrate. This is an issue for a few reasons:The smaller the sample of recent wins, the less reliable they areYour winrate today is not a perfect predictor of future winratesYour winrate will change when you start playing full-timeFor instance, a $1/$2 live player has been crushing for $32/hr over the last month (60hrs of play). Forgetting for a moment that 60hrs of live play is only about 1.8K hands, which is a very minimal sample size – they would start calculating a possible full-time poker income. They start by saying “well, I’m going to play 40hrs/week and I’ll just multiply 32*40*52 and get my annual gross income of ~66K”This is wrong on SOOOOO many levels. Your current job may require 40hrs/week, but as a pro you would set your own schedule. For giggles, go find anyone who has ever gone pro and ask them how many hours/week they put in the very beginning vs 6 months later. Trust me – the number almost always trends downwards. You also won’t play every week – especially if you are traveling for the tournament circuits and you’re going to need decompression time after extended trips.do you have the self-discipline to set and keep a grind schedule?Oh yeah…and that $32/hr they started working with – that’s a nonsense number too. That’s $32/hr in recent time which is above the average hourly rate in that game AND it’s not significant at all due to the sample size. Also remember that even if your winrate in this game were $32/hr – that’s THIS game. You can almost never get a special home game to run enough hours per week for you to play it enough, and your winrate can be very different in various locations. Split Tip: When running this calculation, take your recent hourly rate and divide it in half. Then multiply it by 1200 (30hrs/week * 40 weeks/year). If you could reasonable live on that gross annual income, continue reading… The RakeNo, I’m not talking about the rake that gets taken out of every pot you play. I’m talking about the bigger rakes – like taxes and other expenses. This gets massively overlooked by most players considering this transition, so let’s break it down.If you currently work a normal 9-5, chances are the taxes are automatically taken out of your paycheck. And in the beginning of a new year you file your taxes, and voila, you get some money back from the government. Awesome!As a poker pro, you are responsible for paying your own taxes and you’re almost always going to have write a large check to the IRS in the beginning of each new year – yeah…they aren’t sending you a check anymore. Welcome to being your own boss!Taxes range from state to state, yet alone from country to country. Some places have tax-free gambling winnings, but most don’t. Check with your local tax professional and run some numbers with them. Even if they charge you for an hour or so of their time – it’ll be the best money you’ve ever spent. Get answers on this stuff early and avoid being surprised at tax time. There is nothing worse than getting a bill for $20K when you weren’t expecting it. Split Tip: Figure out your expected tax rate and remove that from your gross annual income. If you are in the US and just want to ballpark it, just use a 25% tax rate for estimation purposes. So if your estimated gross annual income is $100K, setting aside 25% for taxes leaves you with $75K to live on… Listen to the Paying Taxes as a Poker Player podcastAlong these same lines are poker-related expenses. Now, a traveling tournament/circuit player is going to have much higher expenses due to all the travel, hotel/AirBnB, etc. – so if you plan on going that direction make a one-year plan and figure out the estimated cost. Can you reasonably handle that bill with the annual income minus taxes that you calculated from above, or is it too high?Which brings us BACK to taxes. If you currently have a 9-5, chances are you file your poker winnings as a recreational player (you ARE already filling taxes as a poker player, right?). When you switch over to being a full-time poker player you can file as a pro (again, check with your accountant for information on your exact situation), and as a pro you get taxed differently and as I understand it this makes it easier to write off poker-related expenses such as training, traveling for poker tournaments, etc. This can massively influence your tax burden – so if you are serious about making this transition – PLEASE GO SPEAK WITH YOUR ACCOUNTANT!Work HoursIf you made it this far through the guide and are STILL interested, high-five! Now it’s time to talk about the stuff that nobody wants to talk about openly. As your own boss, you get to set your own hours. This is attractive in theory, but something many people struggle with. It takes a lot of motivation and discipline to set hours and keep those hours – and when dealing with the mental swings of being a poker player it can be very tough.First, think of a normal 9-5. You show up, you work for a few hours, you grab lunch, you work for a few more hours, and then you go home – and chances are there was some Facebook time and/or inter-office socialization in between those working hours. In a normal non-commission job you get paid whether you put in an A+ day or a C- day. Hell, you could have a D+ month and chances are you wouldn’t lose your job. THIS DOES NOT WORK AS A POKER PLAYER.Go ahead, try and put in D+ work for a week on the tables and see how your winrate is affected. And besides that, you don’t get paid for lunch. You don’t get paid vacations. You don’t get paid to peruse Facebook. You don’t get paid unless you put in work AND avoid running like hell. And this is the honest truth that players who consider this transition need to face: it’s VERY difficult to put in the necessary volume at the highest-caliber when you are running like hell.This issue is that most players consider this transition when they are in a good season of poker. Things have been going well, they’ve been banking away some money, and things are looking up. They don’t consider the impact of a bad week or bad month and how that would affect them mentally (and how that then trickles into how well they play and how many hours they can reasonable put in) – yet alone when a bad month stretches into multiple.how would a bad poker week or month affect you mentally?You won’t know exactly how you would handle this until it actually happens – but be brutally honest with yourself. If you’ve encountered rough stretches in life and it’s resulted in you being utterly-depressed and unable to function well – that’s going to happen when you are a poker pro. And to be honest, for people like that, playing poker as their sole source of income is a pretty awful idea IMO.Study HoursLet’s say the overly-inflated winrate you were so stoked about winning for the next 3 years was real – you’d need some serious study to continue making that winrate over time. Poker is constantly in flux and the game is constantly getting tougher – which means you need to study diligently to stay on top of the game. But there are two issues here:Most players aren’t used to studying 10+ hours/weekStudying enough can be difficult during bad stretchesBe honest with yourself about your poker study habits when things are going well and when things are going poorly. I personally get a bit addicted to study when things are going poorly – which is good for getting out of bad stretches faster but not great for work-life balance.Raw NumbersNow that we’ve worked through the bummer stuff that nobody wants to talk about (but we all desperately need to think about), let’s get into some math. Remember, these are mostly my opinions and estimates and your situation may vary significantly.First, figure out your monthly cost of living (COL). This is simply adding up all of the expenses you have in your life. This includes the basics like rent/mortgage and food shopping, down to the smallest of things like your Netflix and Red Chip Poker PRO subscriptions. BTW, you can usually write-off poker-related education like video training memberships when you file as a poker pro. For example purposes let’s say our COL is $3K. Split Tip: When in doubt, over-estimate anything you have to pay for and under-estimate anything you would earn. If things look good in the worst-case, they look GREAT in reasonable-cases! Second, factor in things you are now accountable for. When transitioning from a 9-5 to a poker pro you usually pick up two major things: taxes and health insurance. Most people forget about both – so if your employer has been handling health insurance make sure to factor that into your total COL.Third, estimate gross annual income (GAI). You did this way earlier in the guide…Now, take GAI and multiply it by .75 (this accounts for an estimated 25% tax rate). Take that number and divide it by 12 (this is your monthly estimated income). Subtract your COL. If this number is negative, your plan looks negative as-is. If this number is positive, your plan looks profitable as-is!Keep in mind, this is back-of-the-napkin math and doesn’t account for write-offs, unexpected expenses, increased income when you move up, etc. For a better and more personalized estimate, please speak with your accountant.Nest EggsWhether or not your answer from above was positive or negative, let’s talk about eggs. Yes, they are a delicious breakfast food – but we’re talking about nest eggs as in cash that’s set aside for our transition. In order to go pro, I would want NO LESS than 6 months of cash stashed away. So multiply your COL (including estimated tax obligations) by 6 and have that amount of cash set aside. This is three-fold:It gives you a clear runway of cashIt gives a buffer so that if your venture to pro starts poorly you don’t have to get back to your old 9-5 in a few weeks.It helps to have some mental buffer to lower stress levelsAlong with your nest egg you also want a separate poker bankroll imo. So if you normally play $2/$5 live and you feel you need a $25K bankroll and your COL is $4K, you would only pull the trigger when you had $50K where half of that is set aside as a nest egg. Of course, this assumes that you will make enough on average from playing to pay for life.The goal is not to burn through your nest egg – rather to save it and add to it overtime so that eventually you have 12-18 months of COL set aside.The larger your nest egg, the lower your risk of ruinOf course, you could set it up so some of your nest egg is ‘working for you’ through various investments – but we’ll save that conversation for another day. Just make sure you have enough liquidity in your nest egg so you can pay for life without dipping into your bankroll.For the 90th time, speak to your accountant about this to create a personalized game plan. But as a general rule of thumb, the more people you are responsible for and the more your income is the sole income, the bigger nest egg you want. A single 19yr old needs FAR less nest egg than a family of 5 with a sole-income.Opportunity CostThis economic term simply means the following: what other options are available at the same time and what are you giving up by missing out on them? A simple example of this would be passing up on a part-time job that pays you $250K/yr to take a 60hr/week job that pays $65K/yr. It’s an extreme example, but it highlights the concept nicely.So before going pro, consider what other things you could be doing instead. Do you just hate your current job and thus poker seems so much better? If yes, what other jobs are available? How do those compare to playing poker in terms of both money AND how happy you are. If you end up playing poker for a year and then decide to dive back into the workforce, does that 1 year off create an issue? In most cases it doesn’t – but when there is licensing and education involved it might.The worst thing I see is people trading a 9-5 for poker when the gross annual incomes are similar. Remember, at a 9-5 you cannot have a losing month (and hell, if you lost your job you’d have the perfect opportunity to try poker as a profession!) As a poker player you typically end up working (with both playing, studying, and decompression) much more than 40hrs/week. You are responsible for every hour of your life as a poker pro, whereas you get paid to socialize and goof off a bit in most 9-5s. Split Tip: I would personally only consider playing poker full-time if my annual profit were a multiplier above my other opportunities. Having losing months is stressful and is NOT for everyone (myself included at this stage of my life). Be honest with yourself here and always plan for the worst while you hope for the best. Your PartnerIf you are single, skip this. If you have a partner, discuss EVERY stage of this transition with them. You 100% want your partner on your side, supportive, and comfortable with the decision.Make sure to factor in dual-incomes when appropriate. If your partner can pick up the financial slack in case things go poorly on the tables, that’s an awesome spot to be! If your partner’s income covers COL, a large nest egg isn’t as important. Just make sure to speak to them about the idea and have a conversation with your accountant as well. (If you haven’t already explained your love for poker with your partner, have them listen to this podcast episode first).Trial First, Trigger SecondIf you still want to go pro, I suggest a trial first whenever possible. Most 9-5 jobs offer vacation days, and if you have some, use it – and all the better if it’s paid vacation! What’s the worst that happens? You love the pro idea, the trial goes well, and you quit. Or you hate the pro idea and you’re out some vacation days. Sounds like a great experiment to me!Make sure the trial is at least 1 week, though 2-3 is better. You want to get a reasonable idea of how going pro feels, how it impacts your life, and get past the “shiny new toy” feeling that we all get when an idea is brand-new. Create a plan to play and study as many hours per week as you would when fully pro – and then execute.could you take 2-4 weeks and do a trial run at full-time play?During this trial, journal everything. How many hours played, how many hours you studied, how you felt after winning sessions and losing sessions, how motivated you were to put in your next study/play session, etc. After the trial re-read the entire journal to see how you did and how often you were hitting your goals.Going ProIf after all of these discussions, math sessions, and trials you still deem going pro as the best play – rock on and pull that trigger! But one quick tip I’m going to offer is this: treat this as an experiment.Consider a scientist. If they make a hypothesis, run an experiment, and if it turns out their hypothesis was wrong – do they beat themselves up? No, of course not. But when someone claims they’re going to do something big (like become a poker pro) and it happens to fail, they feel awful and go back to the workforce with their tail between their legs. Just like a scientist, we make a hypothesis based upon assumptions, and in the end we do the best we can with the information we have. If you treat going pro like an experiment and a chance to try something new and exciting to you, you’ll feel far better whether it succeeds or fails. Split Tip: Protecting your mental well-being and creating realistic, yet positive, frames is super important whether you go pro or not. This “scientist framework” has helped me take many more risks in life that have had far bigger payoffs that originally anticipated (and the failures don’t feel nearly as bad either!) Retirement (Added By Doug Hull)If you look out to the horizon, you can see an old man walking towards you. That old man is you and you two are going to meet someday. You want to be able to give him something to retire on. Just like taxes, will you be able to save up for yourself? The most important factor in retirement planning is time, and the most powerful force in the universe is compound interest. Will your poker pro plan include putting money away now that can grow into a big pile for that old man to roll around in?You very well might be able to make a survival wage at poker, but what happens when you decide not to play anymore? Is your retirement plan “Bink the WSOP Main Event“? For many people, the most sustainable poker pro plan is actually to work a regular 9-5 job, build up your life roll and then retire into poker. The majority of my students are near retirement age, and want to have a fun hobby that makes them a little bit of money. The life roll they have built up is a massive security net and poker is more of a retirement job that gives them as few or as many hours as they want.Taking on poker as a career is empowering, exciting, but it does not come with a 401k, or a pension. You must make your own so that you do not find yourself in a career where there is no exit strategy.OverallIn most situations, going pro is not the best decision imo. Playing poker professionally is quite stressful for most people, and that stress tends to lower motivation and work ethic. Sure, things are great when they are going well – but running bad is part of the game and it WILL happen to you. It’s not a matter of ‘if’, rather ‘when’ and ‘how will I handle the runbad?’That being said, for a select group of people going pro can be the best decision and creates an ideal life for them (even if only for a season of their life). Regardless of which decision you choose, I wish you the best. Just remember to be a scientist and you’ll do just fine =)If you have any questions about this guide or want to add your own thoughts/experiences, join in the forum – I’d love to hear from you!Becoming A Poker Pro2020-12-292021-01-10https://redchippoker.com/wp-content/uploads/2017/01/rcp-logo-co.pngRed Chip Pokerhttps://redchippoker.com/wp-content/uploads/2016/10/poker-pro-guide.png200px200px

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777